home

home
home 2019-01-21T11:10:09+00:00

Silderhuis Logopedie bestaat sinds mei 2013. Naast de reguliere logopedie zijn er verschillende specialisaties en is er veel expertise binnen ons team. Onder het kopje team kunt u meer lezen over de behandelaars.

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen onze praktijk:

  • Logopedie: logopedisch onderzoek en behandeling;
  • Cursussen, trainingen en workshops: gericht op taal, lezen en spellen, gebaren, stem, spraak, stem, kauwen en slikken. En daarnaast een vernieuwd cursusaanbod voor (basis)scholen;
  • Gedrag en communicatie: analyse, onderzoek en behandeling en/ of een second opinion in nauwe samenwerking met een gedragsdeskundige;
  • Dyslexie onderzoek en – begeleiding.

Er zijn praktijklocaties verspreid over het land, onder het kopje behandellocaties vindt u alle behandellocaties terug. Bij SILDERHUIS logopedie werken in totaal 10 logopedisten en er is een secretaresse die de praktijk telefonisch en administratief ondersteunt.

SILDERHUIS logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor de logopedie volledig wordt vergoed. Echter vanaf 18 jaar is er sprake van een eigen risico, meer informatie daarover kunt u vinden op de website van uw eigen zorgverzekeraar.

Mocht u n.a.v. bovenstaande meer willen weten, opmerkingen of vragen hebben dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30-13:30 op het centrale telefoonnummer: 0184-613782. Er zijn ook locaties die op de avond en/of op de zaterdag zijn geopend, u kunt hier naar vragen bij de aanmelding.

September 2017 hebben wij de vrijwillige kwaliteitstoets behaald, als team zijn wij trots op het resultaat!

NIEUWS: We gaan in Woerden verhuizen met de praktijk. De locatie Pompmolenlaan en aan de Achtsprong worden samengevoegd op een nieuw adres. We behandelen vanaf 27 augustus 2018 in onze nieuwe ruimte in het multidisciplinaire centrum Iepenhof. Kortere lijnen met artsen en andere disciplines. Het adres is Iepenhof 1E, kamer 0.25, 3442 GZ te Woerden.

NIEUWS: Eind november start onze eerste cursus in Blokzijl, meer informatie kunt u vinden bij cursussen.

NIEUWS: vanaf 28-01-2019 is er een stagiaire aanwezig in Blokzijl, Almere en Amsterdam, onder het kopje team kunt u meer informatie hierover lezen.

Binnen onze praktijk hebben we op dit moment een vacature voor vier dagen, twee dagen in Nieuw Lekkerland en twee dagen in Hardinxveld-Giessendam CV en motivatie kunt u sturen naar info@silderhuislogopedie.nl.