Silderhuis Logopedie bestaat sinds mei 2013. Naast de reguliere logopedie zijn er verschillende specialisaties en is er veel expertise binnen ons team. Onder het kopje team kunt u meer lezen over de behandelaars.

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen onze praktijk:

  • Logopedie: logopedisch onderzoek en behandeling;
  • Cursussen, trainingen en workshops: gericht op taal, lezen en spellen, gebaren, stem, spraak, stem, kauwen en slikken. En daarnaast een vernieuwd cursusaanbod voor (basis)scholen;
  • Gedrag en communicatie: analyse, onderzoek en behandeling en/ of een second opinion in nauwe samenwerking met een gedragsdeskundige;
  • Dyslexie onderzoek en begeleiding.

Er zijn praktijklocaties verspreid over het land, onder het kopje behandellocaties vindt u alle behandellocaties terug. Bij SILDERHUIS logopedie werken in totaal 9 logopedisten en er is een secretaresse die de praktijk telefonisch en administratief ondersteunt.

SILDERHUIS logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor de logopedie volledig wordt vergoed. Echter vanaf 18 jaar is er sprake van een eigen risico, meer informatie daarover kunt u vinden op de website van uw eigen zorgverzekeraar.

Mocht u n.a.v. bovenstaande meer willen weten, opmerkingen of vragen hebben dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30-13:30 op het centrale telefoonnummer: 0184-613782. Er zijn ook locaties die ’s avonds zijn geopend, u kunt hier naar vragen bij de aanmelding.
N.B. op dit moment hebben wij een aanname stop cliënten voor Mijdrecht en Uithoorn, gezien de wachtlijsten van bijna anderhalf jaar.

September 2021 zijn wij gestart met de kwaliteitscyclus, na twee keer de vrijwillige kwaliteitstoets te hebben behaald. De visitatie is goed en prettig verlopen,  als team zijn wij trots op het resultaat! Ons kwaliteitsgesprek 2022 hebben wij ook weer met positief resultaat afgerond.

Coronavirus en logopedie
Bij Silderhuis logopedie volgen wij de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus op de voet.
Lees hieronder onze update.

Voor mensen die getroffen zijn door het COVID-19 virus bieden wij een behandeling aan die zich richt op de adem en de stem. Effectief ademhalen en stemgeven zijn hierbij uitgangspunten. U kunt zich hiervoor aanmelden of meer informatie inwinnen, door met ons te bellen of te mailen.

Coronavirus (COVID-19) update 20-12-2022

Bij Silderhuis logopedie nemen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD over om verspreiding te voorkomen. Middels de beslisbomen kan besloten worden of u wel of niet fysiek logopedie mag volgen.
Dit doen wij voor uw en onze gezondheid. Wij werken fysiek in de praktijk, want logopedie valt onder de medische beroepen. Daarnaast is telelogopedie nog steeds een mogelijkheid.
Mocht u logopedie nodig hebben, dan kunt u zich gewoon bij ons aanmelden door te bellen of het aanmeldformulier in te vullen.
Bij aanmelding wordt u uitgebreid geïnformeerd over de maatregelen die wij hebben getroffen op de verschillende locaties.

Maatregelen die wij nemen op locatie zijn o.a.:

  • Wij geven geen handen
  • Wij wassen onze handen regelmatig met water en zeep
  • Wij maken dagelijks alle oppervlakken die aangeraakt worden schoon
  • Wij hoesten/ niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Wij houden anderhalve meter afstand

Bel tijdig af: 24 uur van tevoren en als dat niet lukt, met uw eigen logopedist overleggen.
Telefoonnummer en e-mail vindt u op de website.

Telelogopedie via Whereby hoe doen we dat?
Vanaf december 2020 verzorgen we de telelogopedie via Whereby. Daarnaast is middels Whats app videobellen ook nog steeds een optie.

Voor Whereby is het belangrijk, dat we uw juiste e-mailadres hebben. U ontvangt voor de behandeling een link in uw e-mail van de behandelend logopedist. Als u daarop klikt, wordt u doorverbonden naar de online omgeving. De logopedist verleent u op de aangegeven tijd, die is afgesproken, toegang tot de online omgeving. Er kan altijd een reden zijn dat de tijd iets afwijkt, bijvoorbeeld als een eerder consult uitloopt. Houdt rekening met een tijd van 10 minuten ervoor of erna. Echter we proberen dit natuurlijk te vermijden.
De directe behandeltijd zal korter zijn dan een half uur, dit heeft mede te maken met het versturen en samenstellen van oefeningen en het bijhouden van het dossier.

NIEUWS: Vanaf mei 2022 stopt de logopedie op onze locatie te Amstelveen en Hoofddorp. U kunt zich voor deze locaties dan ook niet meer aanmelden.

NIEUWS: Gezien de enorm oplopende wachtlijsten in Uithoorn en Mijdrecht en het tekort aan nieuwe collega’s, hebben wij een aanname cliënten stop tot maart 2023 voor deze locaties. De wachtlijsten voor beide locaties zijn bijna anderhalf jaar. Wij adviseren u dit geluid neer te leggen bij uw zorgverzekeraar, middels een e-mail bericht. Als u ons een e-mail stuurt, dan sturen wij u een standaardbrief toe, die u door kunt sturen naar uw zorgverzekeraar.

NIEUWS: Wij hebben verschillende vacatures in onze praktijken. Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen.

NIEUWS: Wilt u zich aanmelden voor de logopedie, dan heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. Indien er sprake is van slikproblematiek, dan is er altijd een verwijzing nodig.