Silderhuis Logopedie bestaat sinds mei 2013. Naast de reguliere logopedie zijn er verschillende specialisaties en is er veel expertise binnen ons team. Onder het kopje team kunt u meer lezen over de behandelaars.

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen onze praktijk:

  • Logopedie: logopedisch onderzoek en behandeling;
  • Cursussen, trainingen en workshops: gericht op taal, lezen en spellen, gebaren, stem, spraak, stem, kauwen en slikken. En daarnaast een vernieuwd cursusaanbod voor (basis)scholen;
  • Gedrag en communicatie: analyse, onderzoek en behandeling en/ of een second opinion in nauwe samenwerking met een gedragsdeskundige;
  • Dyslexie onderzoek en – begeleiding.

Er zijn praktijklocaties verspreid over het land, onder het kopje behandellocaties vindt u alle behandellocaties terug. Bij SILDERHUIS logopedie werken in totaal 12 logopedisten, er is een secretaresse die de praktijk telefonisch en administratief ondersteunt en tevens is er een praktijkondersteuner.

SILDERHUIS logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor de logopedie volledig wordt vergoed. Echter vanaf 18 jaar is er sprake van een eigen risico, meer informatie daarover kunt u vinden op de website van uw eigen zorgverzekeraar.

Mocht u n.a.v. bovenstaande meer willen weten, opmerkingen of vragen hebben dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30-13:30 op het centrale telefoonnummer: 0184-613782. Er zijn ook locaties die ’s avonds zijn geopend, u kunt hier naar vragen bij de aanmelding.

September 2021 zijn wij gestart met de kwaliteitscyclus, na twee keer de vrijwillige kwaliteitstoets te hebben behaald. De visitatie is goed en prettig verlopen,  als team zijn wij trots op het resultaat!

Coronavirus en logopedie
Bij Silderhuis logopedie volgen wij de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus op de voet.
Lees hieronder onze update.

Voor mensen die getroffen zijn door het COVID-19 virus bieden wij een behandeling aan die zich richt op de adem en de stem. Effectief ademhalen en stemgeven zijn hierbij uitgangspunten. U kunt zich hiervoor aanmelden of meer informatie inwinnen, door met ons te bellen of te mailen.

Coronavirus (COVID-19) update 13-09-2021

Bij Silderhuis logopedie nemen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD over om verspreiding te voorkomen. Middels de beslisbomen kan besloten worden of u wel of niet fysiek logopedie mag volgen.
Dit doen wij voor uw en onze gezondheid. Wij werken fysiek in de praktijk, want logopedie valt onder de medische beroepen. Daarnaast is telelogopedie nog steeds een mogelijkheid.
De maatregelen hebben ons doen besluiten dat mensen vanaf 12 jaar, die in de praktijk komen een mondkapje moeten dragen. Dit doen we om onszelf, maar ook om u te beschermen.
Mocht u op vakantie gaan in het buitenland, dan is het zo dat we de eerste twee weken erna telelogopedie bieden. Na die twee weken bent u weer fysiek welkom in de praktijk.

Mocht u logopedie nodig hebben, dan kunt u zich gewoon bij ons aanmelden door te bellen of het aanmeldformulier in te vullen.
Bij aanmelding wordt u uitgebreid geïnformeerd over de maatregelen die wij hebben getroffen op de verschillende locaties.

Maatregelen die wij nemen op locatie zijn o.a.:

  • Wij geven geen handen
  • Wij wassen onze handen regelmatig met water en zeep
  • Wij maken dagelijks alle oppervlakken die aangeraakt worden extra schoon
  • Wij hoesten/ niezen in de binnenkant van de elleboog

Bel tijdig af: 24 uur van tevoren en als dat niet lukt, met uw eigen logopedist overleggen.
Telefoonnummer en e-mail vindt u op de website.

Telelogopedie via Whereby hoe doen we dat?
Vanaf december verzorgen we de telelogopedie via Whereby. Daarnaast is middels Whats app videobellen ook nog steeds een optie.

Voor Whereby is het belangrijk, dat we uw juiste e-mailadres hebben. U ontvangt voor de behandeling een link in uw e-mail van de behandelend logopedist. Als u daarop klikt, wordt u doorverbonden naar de online omgeving. De logopedist verleent u op de aangegeven tijd, die is afgesproken, toegang tot de online omgeving. Er kan altijd een reden zijn dat de tijd iets afwijkt, bijvoorbeeld als een eerder consult uitloopt. Houdt rekening met een tijd van 10 minuten ervoor of erna. Echter we proberen dit natuurlijk te vermijden.
De directe behandeltijd zal korter zijn dan een half uur, dit heeft mede te maken met het versturen en samenstellen van oefeningen en het bijhouden van het dossier.

NIEUWS: Vanaf oktober 2021 zal logopediepraktijk Vanzelfsprekend te Mijdrecht en Hoofddorp onderdeel worden van Silderhuis Logopedie. Wij zijn blij met het vertrouwen in onze praktijk en gaan de praktijk voortzetten, zoals u van ons gewend bent.

NIEUWS: Vanaf januari 2021 zal logopediepraktijk Zomerdijk, gevestigd te IJsselstein onderdeel worden van Silderhuis Logopedie. Wij zijn blij met het vertrouwen in onze praktijk en gaan de praktijk voortzetten, zoals u van ons gewend bent.

NIEUWS: Wij hebben verschillende vacatures in onze praktijken. Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen.