Ilona Silderhuis
Ilona Silderhuis
Sinds 2002 ben ik werkzaam als logopedist. Vanaf die tijd ben ik ook met tussenpozen werkzaam geweest als docent, trainer, begeleider en ontwikkelaar in dienst van verschillende HBO-opleidingen Logopedie.
In mei 2013 heb ik SILDERHUIS logopedie opgericht met als doel logopedische zorg en ontwikkeling te kunnen (aan)bieden in de breedste zin van het woord. Dit geldt zowel met en voor cliënten, als voor studenten logopedie en collega logopedisten.

Als logopedist ben ik gestart met een eigen praktijk in Zwolle in 2002. Dit heb ik zes jaar met veel plezier gedaan. Daarna kwamen er andere uitdagingen op mijn pad en heb ik gewerkt binnen verschillende grote zorginstellingen gericht op mensen met verstandelijke beperking. Ik heb zowel gewerkt met kinderen als volwassen en heb individuele, maar ook groepsbehandelingen gegeven. Het samenwerken met verschillende professionals is een toevoeging in de uitoefening van mijn vak als het gaat om complexe (logopedische) hulpvragen. Naast de individuele begeleiding is de begeleiding naar de directe omgeving toe ook van groot belang. Gedurende die periode heb ik mij onder andere gespecialiseerd en geschoold in de preverbale logopedie en Sensorische Informatieverwerking. Vanuit mijn werk heb ik tevens ook veel ervaring opgedaan in de Totale Communicatie en daaraan gekoppeld de Ondersteunende Communicatie. In de Ondersteunende Communicatie zijn erg veel mogelijkheden, mogelijkheden die van enorme invloed kunnen zijn op de communicatie maar ook op het gedrag. Hierbij vallen ook babygebaren als specialisatie.

Als Logopedist ben ik breed geschoold, maar is focus tevens van belang. Daarom in het voor mij als professional relevant me verder te ontwikkelen, continu mijn horizon te verbreden en nieuwe ontwikkelingen bij te houden die van belang zijn voor mijn vakgebied. Door alle gevolgde cursussen, korte opleidingen en nascholingsactiviteiten ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Als trainer, docent, begeleider, coach en ontwikkelaar heb ik veel ervaring met volwassen opgedaan. Ik heb in verschillende jaargangen studenten begeleid, zowel in groepsverband als individueel. Het kon gaan om verschillende kennisvakken binnen de Logopedie tot aan de individuele studieloopbaan begeleiding. Aanvullend heb een opleiding gevolgd en afgerond die zich richt op de didactische professionalisering. Tegenwoordig ontwikkel en verzorg ik ook post-HBO onderwijs voor logopedisten onder andere gericht op: lees- en/ of spellingsproblemen, Autisme Spectrumstoornissen en babygebaren.

Op het gebied van auditeren ben ik ook actief. Voor HCA ga ik op pad als auditor.

Ik ben aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister. Tevens ben ik DTL gecertificeerd. Voor u betekent dat, dat er in de eerste instantie geen verwijzing nodig is van een (huis)arts.

Specialisaties op een rijtje:
Preverbale logopedie
Lees- en/ of spellingproblemen
Dyslexie
Ondersteunende communicatie
(Baby) Gebaren
Sensorische informatieverwerking
Begeleiding gedragsproblematiek
Meertaligheid
Autisme Spectrum Stoornissen

De teamleden!

Thea Visser
Thea Visser
Ik ben Thea Visser-van Houwelingen. Als u met de praktijk belt of mailt is er grote kans dat ik uw eerste aanspreekpunt zal zijn.

Ik ben geen logopediste, maar verzorg de administratie en andere werkzaamheden die zich voordoen in de praktijk. Ruim 7 jaar geleden ben ik als administratieve kracht gestart met 0,0 ervaring op het logopedische vlak. Inmiddels heb ik er aardig wat van opgestoken en moet ik zeggen dat het mij enorm verbaasd heeft hoe breed de logopedie eigenlijk is.

Ik werk met veel plezier in de praktijk, daarnaast wandel ik graag met mijn hond en is tuinieren een hobby.

Marianne van de Langenberg
Marianne van de Langenberg
Ik ben Marianne van de Langenberg-Peperkamp.
Vanaf 1 november 2020 ondersteun ik Thea bij haar werkzaamheden, als praktijkondersteuner. De kans is groot dat u mij op de vrijdag aan de telefoon krijgt.

Ik ben bekend met logopedie. In het verleden heb ik met onze zoon een logopedisch traject meegemaakt, wat een zeer positieve ervaring was. Ik ben daarom blij, dat ik mijn steentje kan bijdragen en onderdeel mag zijn van dit team.

Privé houd ik van gezellig samenzijn met vrienden en vriendinnen en ben ik een echt familiemens.
Daarnaast kook ik erg graag en probeer dan ook vaak nieuwe recepten waar ik zelf graag van meegeniet.

Ik tref u graag aan de telefoon en wellicht tot ziens!

Amanda Boer
Amanda BoerLogopedist
In 2008 ben ik afgestuurd aan de Hogeschool Utrecht opleiding Logopedie. Na mijn opleiding ben ik meteen aan de slag gegaan bij Logopediepraktijk Jose van Dongen voor drie dagen in de week. Op de andere dagen heb ik verschillende waarnemingen gedaan voor andere praktijken in de regio. Uiteindelijk na een aantal waarnemingen te hebben gedaan ben ik meer bij Jose van Dongen gaan werken en daar ben ik niet meer weg gegaan.

Binnen de praktijk, die nu valt onder SILDERHUIS logopedie werk ik hoofdzakelijk met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met complexere hulpvragen zowel in de praktijk als aan huis. Mijn werk heeft meer inhoud gekregen toen we samen met verschillende disciplines het multidisciplinair kinderteam BOOOM zijn gestart. Vanuit deze visie probeer ik mijn werk te doen. We denken en werken vanuit het perspectief van het kind, de ouder(s)/ verzorger(s), hun kracht en kwaliteit. Samen gaan we op zoek, vraag- en oplossingsgericht, zodat het kind en omgeving nieuwe stappen in de ontwikkeling kunnen gaan zetten. Ieder kind is uniek en daarom zal de behandeling ook altijd aangepast worden aan het kind en zijn omgeving.

Om mijn werk zo goed mogelijk te doen en om steeds te blijven groeien in mijn werk heb ik verschillende bij- en nascholingen, opleidingen en cursussen gedaan. Ik ben aangesloten bij twee kwaliteitskringen, sta ingeschreven bij de NVLF en in het kwaliteitsregister paramedici. Verder neem ik deel aan het Downteam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Zorgplatform Graafstroom. De volgende bijscholingen, opleidingen en cursussen heb ik de afgelopen jaren succesvol afgerond:
OMFT
Anders kijken naar kinderen 1
Anders kijken naar kinderen 2
Cursus DTL
Breinbrekers
Eet- en Drinkproblematiek bij jonge kinderen 1
Eet- en Drinkproblematiek bij jonge kinderen 2

Femke Sweere
Femke SweereLogopedist
In juli 2018 ben ik, na een carrièreswitch vanuit de commerciële sector en een deeltijd opleiding Logopedie, afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool Groningen.

Ondersteunende communicatie en het werken met cliënten die een (ernstige) (meervoudige) beperking (EMB) hebben zijn aspecten waar ik mij als logopedist in wil specialiseren. Als begeleider van jongeren met een EMB op vakantie kwam ik voor het eerst in contact met deze doelgroep. Ik genoot van het pure, oprechte contact en het overbrengen van boodschappen via ‘Totale Communicatie’. Nu begeleid ik met veel plezier in mijn vrije tijd vijf cliënten met een EMB naar hun ‘sport en dans’ lessen bij een instelling in Emmeloord.
In mijn werk als logopedist haal ik veel voldoening uit de ouderbetrokkenheid en het geven van voorlichting om een optimaal taalklimaat te creëren voor kinderen. Doordat ik zelf moeder ben (oudste dochter heeft stottertherapie gehad en jongste dochter heeft KNO-problematiek, waardoor haar spraakontwikkeling laat op gang kwam) heb ik zelf ervaren hoe het is als kinderen niet gewoon gaan praten of andere problemen ervaren op het gebied van spraak/ taal/ eten en drinken.
Specialisaties zijn o.a.: lees- en/ of spellingproblemen, leespraat, ondersteunende gebaren, Hanen.

Voor Silderhuis Logopedie ben ik werkzaam op een tweetal SBO-scholen in Almere en vanaf februari in de logopediepraktijk te Emmeloord. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Ook spar ik graag met collega’s door aan een kwaliteitskring voor logopedisten deel te nemen.

Gerjanne Spijkerboer
Gerjanne SpijkerboerLogopedist
In 1995 ben ik afgestudeerd als logopedist en al snel daarna ben ik aan de slag gegaan in het speciaal onderwijs. Waar ik gewerkt heb met dove en meervoudig beperkte kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar. Hierbij stond Totale Communicatie centraal en heb ik mij de gebaren van de Nederlandse Gebarentaal eigen gemaakt.
De jaren hierna heb ik gewerkt bij de GGD en waren de werkzaamheden gericht op de preventieve logopedie.
Vervolgens heb ik 10 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Ik heb veel ervaring met kinderen met verschillende problematiek en verschillende syndromen, zoals; het syndroom van Down, het fragiele-x syndroom en autisme. Ik werk graag met kinderen de speciale hulp nodig hebben.
Ik ben ervaren op het gebied van Totale Communicatie, ofwel ondersteunende communicatie, zoals NmG (Nederlands met Gebaren), PECS, spraakcomputers en picto-systemen.
Ik heb verschillende cursussen gevolgd zoals Prompt, PECS, eet- en drinkproblematiek bij meervoudig gehandicapte kinderen, Leespraat, Tan-Soderbergh en Lees -en spellingsproblemen.

Sinds augustus 2015 werk ik met heel veel plezier in de praktijk. Naast het werken met kinderen richt ik mij ook op volwassen. Ik heb mij bijgeschoold op het gebied van spraak-/ taal- en slikproblemen ten gevolge van neurologische aandoeningen.
Naast het werken in de praktijk, doe ik waarnemingen in een Verpleeghuis op de revalidatieafdeling en op de verpleegafdeling.

Ik ben aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Ook neem ik deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten.

Dieke Benjamin
Dieke BenjaminLogopedist
Mijn naam is Dieke Benjamin-ten Broeke en ik ben in 1995 in Utrecht afgestudeerd als logopedist. Ik heb daarna vervangingen gedaan op verschillende scholen voor kinderen met ernstige spraak-/taal moeilijkheden (ESM). Daar hielp ik kinderen met ernstige articulatieproblemen en hielp ik kinderen zo effectief mogelijk te communiceren door middel van Totale Communicatie. In die periode heb ik ook twee cursussen Nederlands met Gebaren afgerond. Vervolgens ben ik gaan werken in meerdere vrijgevestigde praktijken en zag daar met name kinderen, maar genoot ik ook van het allround logopedist zijn door daarnaast verschillende volwassenen te zien met stemproblemen en/ of soms afasie.

Op de SBO-school waar ik daarna werkzaam was, zag ik veel kinderen met gedragsproblematiek en autisme.

Na mijn werk op de SBO-school heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met meertaligheidsproblematiek, in Utrecht en Amsterdam.

Ik heb mij de laatste tijd gespecialiseerd in dyslexie en lees- en/ of spellingsproblemen.

Ik vind het fijn om nu weer dicht bij huis bij Silderhuislogopedie in Woerden te gaan werken. Ik werk daar op de dinsdag, woensdag en de vrijdag. Verder werk ik op de donderdag in de praktijk te Amstelveen.

Mijn belangrijkste cursussen op een rij:
Nederlands met Gebaren
DGM (denkstimulerend gespreks methodiek)
Metaphon (articulatie)
Dyslexie in het basisonderwijs (daaraan gekoppeld mijn registratie als dyslexiespecialist)
OMFT (afwijkend mondgedrag)

Daphne van der Aa
Daphne van der AaLogopedist
Mijn naam is Daphne van der Aa. Ik ben in 2019 afgestudeerd aan Hogeschool Utrecht. Ik werk in Hardinxveld-Giessendam en Nieuw-Lekkerland. Gedurende mijn opleiding heb ik meerdere keren stagegelopen. Ik heb ervaring opgedaan bij verschillende logopediepraktijken.

Logopedie vind ik een mooi vak, omdat de doelgroep heel verschillend is. Iedere cliënt is uniek, dat maakt het werk erg leuk en interessant!
Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen met lees- en/ of spellingproblemen en pas o.a. leespraat toe in de behandeling.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en tevens neem ik deel aan een kwaliteitskring.

Ik hoop u te zien in een van de vestigingen waar ik werkzaam ben, graag tot ziens!

Rozemarijn Teunissen van Manen
Rozemarijn Teunissen van ManenLogopedist
Mijn naam is Rozemarijn Teunissen van Manen. In 2019 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht. Ik heb stagegelopen in verschillende logopediepraktijken en in een verpleeghuis. Wat ik zo leuk vind aan logopedie is dat een logopedist in elke leeftijdscategorie kan behandelen. Van articulatiestoornissen tot verworven taalstoornissen die zijn ontstaan op latere leeftijd. Hoewel ik die afwisseling ontzettend interessant vind, zou ik me graag verder willen specialiseren in een bepaalde richting. Op die manier kan ik met de nieuw verworven kennis een cliënt nog beter helpen. Ik de cursus lees- en/ of spellingproblemen gevolgd en leespraat. Ik ben op maandag, woensdagmiddag en donderdagochtend werkzaam in Montfoort. Op woensdagochtend en donderdagmiddag werk ik in Woerden en op vrijdag in Hardinxveld-Giessendam. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en neem deel aan een kwaliteitskring.
Sylvana Schol
Sylvana ScholLogopedist
Mijn naam is Sylvana Schol. In 2016 ben ik afgestudeerd als logopedist in Nijmegen. Tijdens mijn studie heb ik veel ervaring mogen opdoen in het speciaal basisonderwijs, op een cluster 3 school en binnen een logopediepraktijk. Ook heb ik na mijn afstuderen ervaring opgedaan als logopedist in een logopediepraktijk. Binnen deze praktijk zag ik veelal kinderen met taal- en spraakproblemen en heb ik mij o.a. gespecialiseerd in PROMPT en ondersteunende gebaren. Daarnaast heb ik kennis opgedaan hoe te werken met lees- en/of spellingproblemen.

Nadat ik mijn logopedie diploma kreeg, ben ik verder gaan studeren als Dans Docent op ArtEZ in Arnhem. Ook al lijkt dit een hele andere richting, toch heb ik binnen deze vier jaar veel gedaan met logopedie. Naast dat ik in het weekend werkte als logopedist, heb ik ook dans en logopedie weten te combineren. Zo heb ik klasgenoten stemtherapie gegeven en zelfs een choreografie gemaakt over een taalstoornis. De grootste combinatie heb ik weten te maken tijdens mijn afstudeeronderzoek. Daar heb ik onderzocht op welke wijze een dansles kan bijdrage aan de taalontwikkeling van kleuters op een cluster 2 school. Ik heb danslessen mogen geven op een cluster 2 school waarin we al dansend taal oefenden.

Vanaf juli 2020 ben ik werkzaam als logopedist bij SILDERHUIS Logopedie. Mijn doel tijdens een behandeling is om jezelf te laten verbazen. Iets wat vooraf onmogelijk leek toch te laten lukken, dat maakt mij blij als logopedist.

Manon van Blotenburg
Manon van BlotenburgLogopedist
In 2020 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim in Almere. Ik heb tijdens mijn studie ervaringen opgedaan met het werken bij verschillende vrijgevestigde logopediepraktijken, bij een afasiecentrum en in het speciaal onderwijs voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking van 0-18 jaar. Hier heb ik ervaringen opgedaan met Ondersteunende Communicatie en Nederlands met Gebaren. Tevens heb ik mij tijdens een minor verdiept in neurorevalidatie.
Ik heb stage gelopen bij Silderhuis Logopedie en kende de praktijk dus al heel goed. Ik heb me geschoold in het werken met kinderen met lees- en spellingproblemen.
In mijn vrije tijd speel ik met veel plezier bugel bij de plaatselijke muziekvereniging.
Werken in de logopediepraktijk vind ik wegens de gevarieerde cliëntenpopulatie en daardoor verschillende uitdagingen erg leuk en interessant. Ik ben lid van de vakvereniging NVLF en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Ook neem ik deel aan een kwaliteitskring.
Ik ben werkzaam in Amstelveen, Woerden en Montfoort en ik zie er naar uit u te zien op één van deze locaties!