team

/team
team 2019-02-12T10:47:16+00:00
Ilona Silderhuis
Ilona Silderhuis
Sinds 2002 ben ik werkzaam als logopedist. Vanaf die tijd ben ik ook met tussenpozen werkzaam geweest als docent, trainer, begeleider en ontwikkelaar in dienst van verschillende HBO-opleidingen Logopedie.
In mei 2013 heb ik SILDERHUIS logopedie opgericht met als doel logopedische zorg en ontwikkeling te kunnen (aan)bieden in de breedste zin van het woord. Dit geldt zowel met en voor cliënten, als voor studenten logopedie en collega logopedisten.

Als logopedist ben ik gestart met een eigen praktijk in Zwolle in 2002. Dit heb ik zes jaar met veel plezier gedaan. Daarna kwamen er andere uitdagingen op mijn pad en heb ik gewerkt binnen verschillende grote zorginstellingen gericht op mensen met verstandelijke beperking. Ik heb zowel gewerkt met kinderen als volwassen en heb individuele, maar ook groepsbehandelingen gegeven. Het samenwerken met verschillende professionals is een toevoeging in de uitoefening van mijn vak als het gaat om complexe (logopedische) hulpvragen. Naast de individuele begeleiding is de begeleiding naar de directe omgeving toe ook van groot belang. Gedurende die periode heb ik mij onder andere gespecialiseerd en geschoold in de preverbale logopedie en Sensorische Informatieverwerking. Vanuit mijn werk heb ik tevens ook veel ervaring opgedaan in de Totale Communicatie en daaraan gekoppeld de Ondersteunende Communicatie. In de Ondersteunende Communicatie zijn erg veel mogelijkheden, mogelijkheden die van enorme invloed kunnen zijn op de communicatie maar ook op het gedrag. Hierbij vallen ook babygebaren als specialisatie.

Als Logopedist ben ik breed geschoold, maar is focus tevens van belang. Daarom in het voor mij als professional relevant me verder te ontwikkelen, continu mijn horizon te verbreden en nieuwe ontwikkelingen bij te houden die van belang zijn voor mijn vakgebied. Door alle gevolgde cursussen, korte opleidingen en nascholingsactiviteiten ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Als trainer, docent, begeleider, coach en ontwikkelaar heb ik veel ervaring met volwassen opgedaan. Ik heb in verschillende jaargangen studenten begeleid, zowel in groepsverband als individueel. Het kon gaan om verschillende kennisvakken binnen de Logopedie tot aan de individuele studieloopbaan begeleiding. Aanvullend heb een opleiding gevolgd en afgerond die zich richt op de didactische professionalisering. Tegenwoordig ontwikkel en verzorg ik ook post-HBO onderwijs voor logopedisten onder andere gericht op: lees- en/ of spellingsproblemen, Autisme Spectrumstoornissen en babygebaren.

Op het gebied van auditeren ben ik ook actief. Voor HCA ga ik op pad als auditor.

Ik ben aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister. Tevens ben ik DTL gecertificeerd. Voor u betekent dat, dat er in de eerste instantie geen verwijzing nodig is van een (huis)arts. Ik ben lid van logopedie-dyslexiekring Midden-Nederland.

Specialisaties op een rijtje:
Preverbale logopedie
Lees- en spellingsproblemen
Dyslexie
Ondersteunende communicatie
(Baby) Gebaren
Sensorische informatieverwerking
Begeleiding gedragsproblematiek
Meertaligheid
Autisme Spectrum Stoornissen

De teamleden!

Thea Visser
Thea Visser
Ik ben Thea Visser-van Houwelingen. Als u met de praktijk belt of mailt is er grote kans dat ik uw eerste aanspreekpunt zal zijn.

Ik ben geen logopediste, maar verzorg de administratie en andere werkzaamheden die zich voordoen in de praktijk. Ruim 7 jaar geleden ben ik als administratieve kracht gestart met 0,0 ervaring op het logopedische vlak. Inmiddels heb ik er aardig wat van opgestoken en moet ik zeggen dat het mij enorm verbaasd heeft hoe breed de logopedie eigenlijk is.

Ik werk met veel plezier in de praktijk, daarnaast wandel ik graag met mijn hond en is tuinieren een hobby.

Amanda Boer
Amanda BoerLogopedist
In 2008 ben ik afgestuurd aan de Hogeschool Utrecht opleiding Logopedie. Na mijn opleiding ben ik meteen aan de slag gegaan bij Logopediepraktijk Jose van Dongen voor drie dagen in de week. Op de andere dagen heb ik verschillende waarnemingen gedaan voor andere praktijken in de regio. Uiteindelijk na een aantal waarnemingen te hebben gedaan ben ik meer bij Jose van Dongen gaan werken en daar ben ik niet meer weg gegaan.

Binnen de praktijk, die nu valt onder SILDERHUIS logopedie werk ik hoofdzakelijk met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met complexere hulpvragen zowel in de praktijk als aan huis. Mijn werk heeft meer inhoud gekregen toen we samen met verschillende disciplines het multidisciplinair kinderteam BOOOM zijn gestart. Vanuit deze visie probeer ik mijn werk te doen. We denken en werken vanuit het perspectief van het kind, de ouder(s)/ verzorger(s), hun kracht en kwaliteit. Samen gaan we op zoek, vraag- en oplossingsgericht, zodat het kind en omgeving nieuwe stappen in de ontwikkeling kunnen gaan zetten. Ieder kind is uniek en daarom zal de behandeling ook altijd aangepast worden aan het kind en zijn omgeving.

Om mijn werk zo goed mogelijk te doen en om steeds te blijven groeien in mijn werk heb ik verschillende bij- en nascholingen, opleidingen en cursussen gedaan. Ik ben aangesloten bij twee kwaliteitskringen, sta ingeschreven bij de NVLF en in het kwaliteitsregister paramedici. Verder neem ik deel aan het Downteam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Zorgplatform Graafstroom. De volgende bijscholingen, opleidingen en cursussen heb ik de afgelopen jaren succesvol afgerond:
OMFT
Anders kijken naar kinderen 1
Anders kijken naar kinderen 2
Cursus DTL
Breinbrekers
Eet- en Drinkproblematiek bij jonge kinderen 1
Eet- en Drinkproblematiek bij jonge kinderen 2

Elseline van Renswoude
Elseline van RenswoudeLogopedist
In juli 2013 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. In de periode die volgde ben ik voor een langere periode naar het buitenland gegaan om de wereld te ontdekken. Tijdens mijn reis heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij een organisatie die zich onder andere inzet voor kinderen met gehoorproblemen en kinderen met een schisis.
Ik heb in deze periode veel geleerd over de landen en hun diverse culturen.
Sinds april 2015 ben ik werkzaam als logopedist in de vrijgevestigde praktijk. Hier richt ik mij met name op kinderen met spraak- en taalproblemen en kinderen en volwassenen met stemproblemen.
Ik ben aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.
Tevens neem ik deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten.
Gerjanne Spijkerboer
Gerjanne SpijkerboerLogopedist
In 1995 ben ik afgestuurd als logopedist en al snel daarna ben ik aan de slag gegaan in het speciaal onderwijs, waar ik gewerkt heb met dove en meervoudige gehandicapte kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar. Tijdens deze periode stond Totale Communicatie centraal en heb ik mij de gebaren van de Nederlandse Gebarentaal eigengemaakt.

De jaren hierna heb ik gewerkt bij de GGD en waren de werkzaamheden gericht op de preventieve logopedie.
De afgelopen 10 jaar werkte ik weer binnen het speciaal onderwijs met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
Ik heb veel ervaring met kinderen met verschillende stoornissen en syndromen zoals; het syndroom van Down, het fragiele-x syndroom en autisme. Ik werk graag met kinderen de speciale hulp nodig hebben.
Ik heb hiervoor verschillende cursussen gevolgd zoals Prompt, PECS, eet- en drinkproblematiek bij meervoudig gehandicapte kinderen, Leespraat en Tan-Soderbergh.
Ik ben ervaren op het gebied van Totale Communicatie, ofwel ondersteunende communicatie, zoals NmG (Nederlands met Gebaren), spraakcomputers en picto-systemen.
Nu ik in de praktijk werk ga ik mij ook richten op volwassen en ben ik mij aan het bijscholen op het gebied van spraak-/ taal- en slikproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel.
Ik ben aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Ook neem ik deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten.
Mijn specialisaties:
Prompt
Ondersteunende communicatie
Nederlands met Gebaren
Eet- en drinkproblematiek
Downsyndroom
Autisme
Afasie
Dysartrie
Dementie

Dieke Benjamin
Dieke BenjaminLogopedist
Mijn naam is Dieke Benjamin-ten Broeke en ik ben in 1995 in Utrecht afgestudeerd als logopedist. Ik heb daarna vervangingen gedaan op verschillende scholen voor kinderen met ernstige spraak-/taal moeilijkheden (ESM). Daar hielp ik kinderen met ernstige articulatieproblemen en hielp ik kinderen zo effectief mogelijk te communiceren door middel van Totale Communicatie. In die periode heb ik ook twee cursussen Nederlands met Gebaren afgerond. Vervolgens ben ik gaan werken in meerdere vrijgevestigde praktijken en zag daar met name kinderen, maar genoot ik ook van het allround logopedist zijn door daarnaast verschillende volwassenen te zien met stemproblemen en/ of soms afasie.

Op de SBO-school waar ik daarna werkzaam was, zag ik veel kinderen met gedragsproblematiek en autisme.

Na mijn werk op de SBO-school heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met meertaligheidsproblematiek, in Utrecht en Amsterdam.

Ik heb mij de laatste tijd gespecialiseerd in dyslexie en lees- en/ of spellingsproblemen.

Ik vind het fijn om nu weer dicht bij huis bij Silderhuislogopedie in Woerden te gaan werken. Ik werk daar op de dinsdag, woensdag en de vrijdag. Verder werk ik op de donderdag in de praktijk te Amstelveen.

Mijn belangrijkste cursussen op een rij:
Nederlands met Gebaren
DGM (denkstimulerend gespreks methodiek)
Metaphon (articulatie)
Dyslexie in het basisonderwijs (daaraan gekoppeld mijn registratie als dyslexiespecialist)
OMFT (afwijkend mondgedrag)

Nathalie van Heusden
Nathalie van HeusdenLogopedist
Ik ben Nathalie van Heusden. In juni 2015 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Door diverse stages binnen het speciaal basisonderwijs (SBO), vrijgevestigde praktijk, afasiecentrum en revalidatiecentrum heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt. Tevens heb ik tijdens de opleiding logopedie de minor ‘Mensen met een verstandelijk beperking’ positief afgerond. Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan in twee logopediepraktijken, waar ik me richtte op diverse problemen in de spraak- en taalontwikkeling van het kind.

Sinds december 2016 ben ik werkzaam als logopedist bij Silderhuis Logopedie. Het is bijzonder om te werken vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. Op deze manier sluit je als logopedist het beste aan bij de hulpvraag van zowel het kind als de ouders. Ik vind het belangrijk dat kinderen de logopedie als positief ervaren. Daarom probeer ik binnen de therapie op speelse wijze aan te sluiten bij de interesse van het kind. Bovendien is het contact met de ouders en omgeving van het kind één van de belangrijkste aspecten binnen de logopedie.

Binnen Silderhuis Logopedie richt ik me met name op kinderen met problemen in de spraak- en taalontwikkeling, afwijkend mondgedrag en eet- en drinkproblematiek. Naast de opleiding tot logopedist heb ik een aanvullende opleiding gevolgd tot preverbaal logopedist. Als preverbaal logopedist behandel ik jonge kinderen met eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen. Om de juiste kwaliteit te bieden, neem ik regelmatig deel aan een opleiding of cursus:
Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen
Directe Toegankelijkheid Logopedie
Tot slot sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, en daarnaast ben ik aangesloten bij de vakvereniging NVLF.

Melissa van de Heijden
Melissa van de HeijdenLogopedist
Mijn naam is Melissa van der Heijden. In 2018 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Hier heb ik ervaring opgedaan bij verschillende stageplaatsen, waaronder in de vrije vestiging maar ook in een revalidatiecentrum en het ziekenhuis.

Bij Silderhuis Logopedie zal ik mij onder andere richten op kinderen met spraak- taalproblematiek, lees- en spellingsproblematiek en afwijkend mondgedrag. Ook zal ik mij richten op volwassenen met stemklachten.Ik ben werkzaam op de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag op de locaties Meerkerk, Montfoort en Woerden. Ik vind het ontzettend leuk om mijn creativiteit te gebruiken in de behandelingen, waarbij ik zoveel mogelijk evidence based practice (wetenschappelijk onderbouwd) te werk wil gaan.

Joke Hage-Luijmes
Joke Hage-LuijmesLogopedist
Geboren en getogen in Utrecht volgde ik ook in die stad het VWO en de opleiding logopedie. Sinds juni 1977 ben ik logopedist.
Ik was werkzaam bij een zelfstandige schoollogopedische dienst in Kampen, in een verpleeghuis in Middelharnis en had vanaf 1987 een eigen logopediepraktijk in Maasland. Na een verhuizing ging ik in de jaren 90 werken bij de GGD Midden Nederland.

De vrije vestiging bleef echter trekken en in 2001 nam ik de Logopediepraktijk over in Montfoort.
Mijn vakkennis en mijn vaardigheden houd ik op peil en breid ik uit door het volgen van bijscholingen en cursussen. Ik ben o.a. gespecialiseerd in onderstaande onderwerpen:
• OMFT
• ASS
• Taal in Blokjes
• Preverbale logopedie
• MetaTaal
• Prompt
• Hanen (spreek uit Hennen). Ik ben een gecertificeerd en geregistreerd Hanentherapeut en geef de oudercursus: Hanen Ouderprogramma “Praten doe je met z’n tweeën.”
Verder ben ik aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en neem deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten. Ik ben een allround logopedist. Het veelzijdige beroep van logopedist beoefen ik al 40 jaar van harte en met blijvend enthousiasme en hoop dat nog een paar jaar te doen!

Nicole Hofman
Nicole HofmanLogopedist
Ik ben Nicole Hofman en in 2017 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Tijdens de opleiding heb ik stage gelopen in de vrije vestiging en in het speciaal onderwijs. Na mijn afstuderen ben ik naar Curaçao gegaan om te werken als logopedist in het therapieteam van het “Curacao Dolphin Therapy Centre”, waar kinderen met ernstige fysieke en mentale beperkingen dolfijntherapie ontvangen. Ik heb hier veel geleerd betreft Totale Communicatie en Sensorische Integratie.

Van kinds af aan heb ik een voorliefde voor ‘mensen die een beetje anders zijn’. Deze doelgroep is authentiek en dat geeft mij veel voldoening. Ik heb mij gespecialiseerd in Autisme Spectrum Stoornissen en lees- en/ of spellingsproblematiek. Binnen Silderhuis logopedie werk ik in Almere en in de praktijk in IJburg te Amsterdam.