Ilona Silderhuis
Ilona Silderhuis
Sinds 2002 ben ik werkzaam als logopedist. Vanaf die tijd ben ik ook met tussenpozen werkzaam geweest als docent, trainer, begeleider en ontwikkelaar in dienst van verschillende HBO-opleidingen Logopedie.
In mei 2013 heb ik SILDERHUIS logopedie opgericht met als doel logopedische zorg en ontwikkeling te kunnen (aan)bieden in de breedste zin van het woord. Dit geldt zowel met en voor cliënten, als voor studenten logopedie en collega logopedisten.

Als logopedist ben ik gestart met een eigen praktijk in Zwolle in 2002. Dit heb ik zes jaar met veel plezier gedaan. Daarna kwamen er andere uitdagingen op mijn pad en heb ik gewerkt binnen verschillende grote zorginstellingen gericht op mensen met verstandelijke beperking. Ik heb zowel gewerkt met kinderen als volwassen en heb individuele, maar ook groepsbehandelingen gegeven. Het samenwerken met verschillende professionals is een toevoeging in de uitoefening van mijn vak als het gaat om complexe (logopedische) hulpvragen. Naast de individuele begeleiding is de begeleiding naar de directe omgeving toe ook van groot belang. Gedurende die periode heb ik mij onder andere gespecialiseerd en geschoold in de preverbale logopedie en Sensorische Informatieverwerking. Vanuit mijn werk heb ik tevens ook veel ervaring opgedaan in de Totale Communicatie en daaraan gekoppeld de Ondersteunende Communicatie. In de Ondersteunende Communicatie zijn erg veel mogelijkheden, mogelijkheden die van enorme invloed kunnen zijn op de communicatie maar ook op het gedrag.

Als Logopedist ben ik breed geschoold, maar is focus tevens van belang. Daarom in het voor mij als professional relevant me verder te ontwikkelen, continu mijn horizon te verbreden en nieuwe ontwikkelingen bij te houden die van belang zijn voor mijn vakgebied. Door alle gevolgde cursussen, korte opleidingen en nascholingsactiviteiten ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Als trainer, docent, begeleider, coach en ontwikkelaar heb ik veel ervaring met volwassen opgedaan. Ik heb in verschillende jaargangen studenten begeleid, zowel in groepsverband als individueel. Het kon gaan om verschillende kennisvakken binnen de Logopedie tot aan de individuele studieloopbaan begeleiding. Aanvullend heb een opleiding gevolgd en afgerond die zich richt op de didactische professionalisering. Tegenwoordig ontwikkel en verzorg ik ook post-HBO onderwijs voor logopedisten onder andere gericht op: lees- en/ of spellingproblemen, Autisme Spectrumstoornissen en babygebaren. Cursussen verzorg ik in opdracht van NCOI, pro-education en Pearson Acadamy. Vanuit Silderhuis cursussen kunnen er ook InCompany cursussen worden gegeven.

Op het gebied van auditeren ben ik ook actief. Voor HCA ga ik op pad als auditor.

Ik ben aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister. Tevens ben ik DTL gecertificeerd. Voor u betekent dat, dat er in de eerste instantie geen verwijzing nodig is van een (huis)arts.

Specialisaties op een rijtje:
Preverbale logopedie
Lees- en/ of spellingproblemen
Coaching
Spelontwikkeling
Dyslexie
Ondersteunende communicatie
(Baby) Gebaren
Sensorische informatieverwerking
Begeleiding gedragsproblematiek
Meertaligheid
Autisme Spectrum Stoornissen

De teamleden!

Thea Visser
Thea VisserSecretaresse
Ik ben Thea Visser-van Houwelingen. Als u met de praktijk belt of mailt is er grote kans dat ik uw eerste aanspreekpunt zal zijn.

Ik ben geen logopediste, maar verzorg de administratie en andere werkzaamheden die zich voordoen in de praktijk. Ruim 7 jaar geleden ben ik als administratieve kracht gestart met 0,0 ervaring op het logopedische vlak. Inmiddels heb ik er aardig wat van opgestoken en moet ik zeggen dat het mij enorm verbaasd heeft hoe breed de logopedie eigenlijk is.

Ik werk met veel plezier in de praktijk, daarnaast wandel ik graag met mijn hond en is tuinieren een hobby.

Astrid Hartkoren
Astrid HartkorenPraktijkondersteuner
Mijn naam is Astrid Hartkoren en sinds januari 2021 ben ik werkzaam bij Silderhuis logopedie. Op vrijdag ben ik aanwezig en ondersteun ik Thea bij haar werkzaamheden. Ik vind het ontzettend leuk mijn bijdrage te kunnen leveren aan Silderhuis logopedie en wie weet spreek ik u een keer aan de telefoon.
Amanda Boer
Amanda BoerLogopedist
In 2008 ben ik afgestuurd aan de Hogeschool Utrecht opleiding Logopedie. Na mijn opleiding ben ik meteen aan de slag gegaan bij Logopediepraktijk Jose van Dongen voor drie dagen in de week. Op de andere dagen heb ik verschillende waarnemingen gedaan voor andere praktijken in de regio. Uiteindelijk na een aantal waarnemingen te hebben gedaan ben ik meer bij Jose van Dongen gaan werken en daar ben ik niet meer weg gegaan.

Binnen de praktijk, die nu valt onder SILDERHUIS logopedie werk ik hoofdzakelijk met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met complexere hulpvragen zowel in de praktijk als aan huis. Mijn werk heeft meer inhoud gekregen toen we samen met verschillende disciplines het multidisciplinair kinderteam BOOOM zijn gestart. Vanuit deze visie probeer ik mijn werk te doen. We denken en werken vanuit het perspectief van het kind, de ouder(s)/ verzorger(s), hun kracht en kwaliteit. Samen gaan we op zoek, vraag- en oplossingsgericht, zodat het kind en omgeving nieuwe stappen in de ontwikkeling kunnen gaan zetten. Ieder kind is uniek en daarom zal de behandeling ook altijd aangepast worden aan het kind en zijn omgeving.

Om mijn werk zo goed mogelijk te doen en om steeds te blijven groeien in mijn werk heb ik verschillende bij- en nascholingen, opleidingen en cursussen gedaan. Ik ben aangesloten bij twee kwaliteitskringen, sta ingeschreven bij de NVLF en in het kwaliteitsregister paramedici. Verder neem ik deel aan het Downteam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Zorgplatform Graafstroom. De volgende bijscholingen, opleidingen en cursussen heb ik de afgelopen jaren succesvol afgerond:
OMFT
Anders kijken naar kinderen 1
Anders kijken naar kinderen 2
Cursus DTL
Breinbrekers
Eet- en Drinkproblematiek bij jonge kinderen 1
Eet- en Drinkproblematiek bij jonge kinderen 2

Femke Sweere
Femke SweereLogopedist
In juli 2018 ben ik, na een carrièreswitch vanuit de commerciële sector en een deeltijd opleiding Logopedie, afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool Groningen.

Ondersteunende communicatie en het werken met cliënten die een (ernstige) (meervoudige) beperking (EMB) hebben zijn aspecten waar ik mij als logopedist in wil specialiseren. Als begeleider van jongeren met een EMB op vakantie kwam ik voor het eerst in contact met deze doelgroep. Ik genoot van het pure, oprechte contact en het overbrengen van boodschappen via ‘Totale Communicatie’. Nu begeleid ik met veel plezier in mijn vrije tijd vijf cliënten met een EMB naar hun ‘sport en dans’ lessen bij een instelling in Emmeloord.
In mijn werk als logopedist haal ik veel voldoening uit de ouderbetrokkenheid en het geven van voorlichting om een optimaal taalklimaat te creëren voor kinderen. Doordat ik zelf moeder ben (oudste dochter heeft stottertherapie gehad en jongste dochter heeft KNO-problematiek, waardoor haar spraakontwikkeling laat op gang kwam) heb ik zelf ervaren hoe het is als kinderen niet gewoon gaan praten of andere problemen ervaren op het gebied van spraak/ taal/ eten en drinken.
Specialisaties zijn o.a.: lees- en/ of spellingproblemen, leespraat, ondersteunende gebaren, Hanen.

Voor Silderhuis Logopedie ben ik werkzaam op een tweetal SBO-scholen in Almere en vanaf februari in de logopediepraktijk te Emmeloord. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Ook spar ik graag met collega’s door aan een kwaliteitskring voor logopedisten deel te nemen.

Gabriëlle de Moor
Gabriëlle de MoorLogopedist
Ik ben Gabriëlle de Moor.
Na mijn studie orthopedagogiek ben ik logopedie gaan studeren en in 1991 afgestudeerd als logopedist. Ik heb sindsdien een logopediepraktijk gehad in IJsselstein, Logopediepraktijk Zomerdijk. Vanaf januari 2021 is de praktijk overgenomen door Ilona Silderhuis en ben ik geen praktijkeigenaar meer, maar blijf ik wel op de vertrouwde locatie werken.

Vanaf het begin heb ik altijd extra verdiept en bijgeschoold in de begeleiding van stemproblemen, bijvoorbeeld bij beroepssprekers en koorzangers. Ik zing al sinds mijn jeugd in groepsverband en de stem heeft altijd mijn speciale interesse gehad. Geen mooier en tegelijk ook, kwetsbaarder instrument dan je stem. Ik ben dan ook blij dat ik veel mensen kan helpen die problemen ondervinden met hun stem. Dit doe ik niet alleen met behulp van oefeningen, maar ook door het ontspannen/losmaken van de spieren rond het stemgebied met behulp van kinesiotaping en manuele facilitatie van de larynx.
Naast het behandelen in de praktijk heb ik 7 jaar gewerkt binnen het cluster-2-onderwijs, eerst als logopedist, daarna als orthopedagoog. Tevens heb ik lesgegeven op de logopedieopleiding en postHBO-cursussen gegeven over automatische fonetografie.

Specialisaties: de behandeling van stemproblemen en spanningsgerelateerde stem-, slik en hoestklachten, zoals globusgevoel/propgevoel in de keel.

Laatste nascholing:
• Logopedie bij chronische hoestklachten
• Mindfulness voor logopedisten
• Kinesiotaping in de logopedie
• Dysartrie bij volwassenen
• PEVOC (internationaal 3-daags congres over menselijke stem)
• Voice and neuroscience
• Minimale Paren Spellen (Fonologische stoornissen)
• Doelgericht en SMART
• Symposia over stemonderzoek, de musicalstem, de ouder wordende stem en psychogene stemstoornissen
• Diagnostiek en behandeling van afasie
• MFL (Manuele Facilitatie van de Larynx) t.b.v. de behandeling van stemklachten, globusgevoel e.d.;
• OMFT (Oro-Myofunctionele Training) t.b.v. de behandeling van afwijkende mondgewoonten.

Saskia Kraan
Saskia KraanLogopedist
Mijn naam is Saskia Kraan. Al tijdens mijn studie logopedie aan de Hogeschool van Utrecht was ik werkzaam in een vrij gevestigde praktijk. Hier ben ik na afronding van mijn studie blijven werken. Daarnaast heb ik ervaring in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK-school). In 2013 heb ik besloten om mijn eigen praktijk te starten en heb ik dit heel veel jaar met enorm veel plezier gedaan.
Na meerdere fijne gesprekken met Ilona Silderhuis heeft zij per 1 oktober 2021 mijn goedlopende praktijk overgenomen en blijf ik werkzaam op dezelfde locatie in Mijdrecht.
Elk kind is verschillend en daarom probeer ik iedere behandeling op een individuele manier in te richten. Het spelenderwijs aanbieden van oefeningen vormt in de behandeling van kinderen een belangrijke basis. Hierdoor is de behandeling niet alleen effectief, maar ook erg leuk.
Ik kijk naar het kind in zijn geheel. Dat wil zeggen dat mijn aanpak altijd gericht is op het kind en niet uitsluitend op de stoornis. Daarbij kijk ik niet enkel naar de onmogelijkheden in de communicatie, maar juist naar de mogelijkheden. Net als een puzzel waarbij alle losse onderdelen uiteindelijk één geheel vormen.

Om kwaliteit te kunnen leveren en deze te kunnen waarborgen ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Gerjanne Spijkerboer
Gerjanne SpijkerboerLogopedist
In 1995 ben ik afgestudeerd als logopedist en al snel daarna ben ik aan de slag gegaan in het speciaal onderwijs. Waar ik gewerkt heb met dove en meervoudig beperkte kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar. Hierbij stond Totale Communicatie centraal en heb ik mij de gebaren van de Nederlandse Gebarentaal eigen gemaakt.
De jaren hierna heb ik gewerkt bij de GGD en waren de werkzaamheden gericht op de preventieve logopedie.
Vervolgens heb ik 10 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Ik heb veel ervaring met kinderen met verschillende problematiek en verschillende syndromen, zoals; het syndroom van Down, het fragiele-x syndroom en autisme. Ik werk graag met kinderen de speciale hulp nodig hebben.
Ik ben ervaren op het gebied van Totale Communicatie, ofwel ondersteunende communicatie, zoals NmG (Nederlands met Gebaren), PECS, spraakcomputers en picto-systemen.
Ik heb verschillende cursussen gevolgd zoals Prompt, PECS, eet- en drinkproblematiek bij meervoudig gehandicapte kinderen, Leespraat, Tan-Soderbergh en Lees -en spellingsproblemen.

Sinds augustus 2015 werk ik met heel veel plezier in de praktijk. Naast het werken met kinderen richt ik mij ook op volwassen. Ik heb mij bijgeschoold op het gebied van spraak-/ taal- en slikproblemen ten gevolge van neurologische aandoeningen.
Naast het werken in de praktijk, doe ik waarnemingen in een Verpleeghuis op de revalidatieafdeling en op de verpleegafdeling.

Ik ben aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Ook neem ik deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten.

Dieke Benjamin
Dieke BenjaminLogopedist
Mijn naam is Dieke Benjamin-ten Broeke en ik ben in 1995 in Utrecht afgestudeerd als logopedist. Ik heb daarna vervangingen gedaan op verschillende scholen voor kinderen met ernstige spraak-/taal moeilijkheden (ESM). Daar hielp ik kinderen met ernstige articulatieproblemen en hielp ik kinderen zo effectief mogelijk te communiceren door middel van Totale Communicatie. In die periode heb ik ook twee cursussen Nederlands met Gebaren afgerond. Vervolgens ben ik gaan werken in meerdere vrijgevestigde praktijken en zag daar met name kinderen, maar genoot ik ook van het allround logopedist zijn door daarnaast verschillende volwassenen te zien met stemproblemen en/ of soms afasie.

Op de SBO-school waar ik daarna werkzaam was, zag ik veel kinderen met gedragsproblematiek en autisme.

Na mijn werk op de SBO-school heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met meertaligheidsproblematiek, in Utrecht en Amsterdam.

Ik heb mij de laatste tijd gespecialiseerd in dyslexie en lees- en/ of spellingsproblemen.

Ik vind het fijn om nu weer dicht bij huis bij Silderhuislogopedie in Woerden te gaan werken. Ik werk daar op de dinsdag, woensdag en de vrijdag. Verder werk ik op de donderdag in de praktijk te Amstelveen.

Mijn belangrijkste cursussen op een rij:
Nederlands met Gebaren
DGM (denkstimulerend gespreks methodiek)
Metaphon (articulatie)
Dyslexie in het basisonderwijs (daaraan gekoppeld mijn registratie als dyslexiespecialist)
OMFT (afwijkend mondgedrag)

Daphne van der Aa
Daphne van der AaLogopedist
Mijn naam is Daphne van der Aa. Ik ben in 2019 afgestudeerd aan Hogeschool Utrecht. Op maandag, donderdag en vrijdag ben ik werkzaam in Hardinxveld-Giessendam. Op dinsdag en woensdag werk ik in Nieuw-Lekkerland. Gedurende mijn opleiding heb ik meerdere keren stagegelopen. Ik heb ervaring opgedaan bij verschillende logopediepraktijken. Tijdens mijn opleiding heb ik de minor ‘Dyslexie’ gevolgd.

Logopedie vind ik een mooi vak, omdat de doelgroep heel divers is. Iedere cliënt is uniek, dat maakt het werk erg leuk en interessant!
Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen met lees- en/of spellingproblemen. Daarnaast heb ik mij door middel van cursussen verdiept in Leespraat en Metaphon.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en tevens neem ik deel aan een kwaliteitskring. Daarnaast sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Ik hoop u te zien in één van de vestigingen waar ik werkzaam ben, graag tot ziens!

Rozemarijn Teunissen van Manen
Rozemarijn Teunissen van ManenLogopedist
Mijn naam is Rozemarijn Teunissen van Manen. In 2019 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht. Ik heb stagegelopen in verschillende logopediepraktijken en in een verpleeghuis. Wat ik zo leuk vind aan logopedie is dat een logopedist in elke leeftijdscategorie kan behandelen. Van articulatiestoornissen tot verworven taalstoornissen die zijn ontstaan op latere leeftijd. Hoewel ik die afwisseling ontzettend interessant vind, zou ik me graag verder willen specialiseren in een bepaalde richting. Op die manier kan ik met de nieuw verworven kennis een cliënt nog beter helpen. Ik de cursus lees- en/ of spellingproblemen gevolgd en leespraat. Ik ben op maandag, woensdagmiddag en donderdagochtend werkzaam in Montfoort. Op woensdagochtend en donderdagmiddag werk ik in Woerden en op vrijdag in Hardinxveld-Giessendam. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en neem deel aan een kwaliteitskring.
Eline Rovers
Eline RoversLogopedist
Mijn naam is Eline Rovers. In 2017 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool in Eindhoven. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan in de logopediepraktijk en op het speciaal basisonderwijs. Na mijn afstuderen ben ik in een logopediepraktijk in ’s-Hertogenbosch aan de slag gegaan. Hier heb ik voornamelijk gewerkt met kinderen met spraak- en taalproblemen, lees- en spellingproblemen en afwijkend mondgedrag.
Wat ik zo leuk vind aan het vak logopedie en het werken in een logopediepraktijk is de diversiteit aan behandelingen. Ik vind het fijn om samen een passende weg te zoeken om het doel te kunnen bereiken. Tijdens de behandeling staat de cliënt centraal.
Om steeds te groeien in het werk volg ik graag bij- en nascholingen en cursussen. De afgelopen jaren heb ik de volgende cursussen afgerond:
– OMFT
– Stemtherapie bij beroepssprekers
– Onderzoek en behandeling naar fonologische spraakstoornis volgens Hodson & Paden

Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ook ben ik geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Ik ben werkzaam in de regio IJsselstein. Wellicht tot ziens op een van de locaties!

Manon van Blotenburg
Manon van BlotenburgLogopedist
In 2020 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim in Almere. Ik heb tijdens mijn studie ervaringen opgedaan met het werken bij verschillende vrijgevestigde logopediepraktijken, bij een afasiecentrum en in het speciaal onderwijs voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking van 0-18 jaar. Hier heb ik ervaringen opgedaan met Ondersteunende Communicatie en Nederlands met Gebaren. Tevens heb ik mij tijdens een minor verdiept in neurorevalidatie.
Ik heb stage gelopen bij Silderhuis Logopedie en kende de praktijk dus al heel goed. Ik heb me geschoold in het werken met kinderen met lees- en spellingproblemen.
In mijn vrije tijd speel ik met veel plezier bugel bij de plaatselijke muziekvereniging.
Werken in de logopediepraktijk vind ik wegens de gevarieerde cliëntenpopulatie en daardoor verschillende uitdagingen erg leuk en interessant. Ik ben lid van de vakvereniging NVLF en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Ook neem ik deel aan een kwaliteitskring.
Ik ben werkzaam in Amstelveen en Montfoort en ik zie er naar uit u te zien op één van deze locaties!
Britt Plasmeijer
Britt PlasmeijerLogopedist
Sinds 2019 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Utrecht en begonnen met werken als logopedist bij verschillende praktijken en speciaal basisscholen. Hier heb ik gewerkt met kinderen en adolescenten in allerlei leeftijdscategorieën en uiteenlopende logopedische problemen. Voordat ik aan de opleiding logopedie begon, heb ik al een eerdere opleiding afgerond als pedagogisch medewerker/onderwijsassistent en heb ik gewerkt in de kinderopvang. Hierdoor kijk ik met een kritische blik naar meerdere ontwikkelingsgebieden. Ieder persoon is uniek en verdient de best passende begeleiding. Samen met de cliënt en/of ouders zoeken we naar passende oplossing en behandelingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt. Daarnaast is er in de behandeling een veilige en gezellige sfeer, waardoor de cliënt zich op zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Het afgelopen jaar heb ik de volgende cursus gevolgd en afgerond:
– Logopedie en ASS (autismespectrumstoornissen)

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Tevens neem ik deel aan twee kwaliteitskringen.

Op de dinsdag en donderdag ben ik werkzaam op de Dr. JP Heijeschool in Hoofddorp. Naast mijn baan als logopedist, werk ik op de andere dagen in het speciaal onderwijs als onderwijsassistent voor kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) en/of slechthorend/doof zijn.

Hopelijk tot ziens!

Madelin Lambregtse
Madelin LambregtseLogopedist
Mijn naam is Madelin Lambregtse. In de zomer van 2021 ben ik afgestudeerd als logopediste aan Hogeschool Windesheim te Almere.
Tijdens mijn studie heb ik meerdere, interessante stages mogen lopen. Tijdens deze stages heb ik mij vooral gespecialiseerd op het gebied van ondersteunde communicatie, totale communicatie en taalproblemen in combinatie met andere problemen/moeilijkheden bij (jonge) kinderen.

Op de maandag en dinsdag ben ik werkzaam in de praktijk in Amstelveen. Op de woensdag en vrijdag ben ik werkzaam op de het SBO te Almere.

Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ook ben ik geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.