Binnen Silderhuis logopedie zijn er mogelijkheden voor verschillende cursussen, deze kunnen InCompany als op locatie worden gegeven.

Informatie Hanencursus voor ouders start voorjaar 2022 Mijdrecht.
De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen die niet vanzelfsprekend tot een goede taalontwikkeling komen om wat voor reden dan ook. De meeste kinderen zijn tussen de 2 en de 5 jaar. In de cursus leren ouders strategieën en vaardigheden die ze dagelijks kunnen gebruiken in de interactie met hun kind. Ouders leren wat hun kind nodig heeft om zijn of haar communicatieve mogelijkheden te ontwikkelen. Het is geen cursus waarin er alleen maar wordt geluisterd; ouders gaan in gesprek met andere ouders, luisteren naar interessante presentaties en bespreken nieuwe informatie. Tevens kijken ze naar video-opnames en wordt er nabesproken hoe de nieuwe informatie van toepassing is op hun kind.
Opzet
De cursus begint met een gesprek waarbij de eerste video(thuis-)opname gemaakt wordt. Daarna start de cursus. Er zijn 8 cursusavonden. Tevens vinden er nog 3 individuele bezoeken (met videofeedback) plaats. Namelijk na de 2e avond, na de 4e avond en na de 7e avond.

Ouders die al aan de cursus hebben deelgenomen, geven aan dat het terugkijken naar zichzelf en hun kind de beste manier is om te leren. Ouders geven aan dat ze wel dachten te weten hoe ze het best met hun kind konden communiceren en hoe de interactie verliep met hun kind, maar het zien ervan brengt veel nieuwe inzichten en maakt veel meer bewust van communicatie en interactie. Het bespreken met andere ouders geeft nieuwe input en wordt gezien als meerwaarde.
Vergoeding
Wanneer er een juiste verwijsbrief aanwezig is wordt de cursus in zijn geheel door de eigen zorgverzekeraar vergoed.
Het bijbehorende boek dient u zelf aan te schaffen:
Titel: Praten doe je met z’n tweeën
Auteur: Jan Pepper en Elaine Weitzman
ISBN: 9789066659704

Er is een cursusaanbod voor (basis)scholen. Dit is een onderdeel van Silderhuis logopedie en zal Silderhuis cursussen gaan heten. Op deze pagina kunt u straks klikken op een link, zodat u op de nieuwe website komt. De website is nog onder constructie, echter de homepagina is gereed: www.silderhuiscursussen.nl.

Cursusaanbod voor scholen:

Cursus signaleren van spraak- en/ of taalproblemen
In veel gemeenten is de screenende logopedist weg bezuinigd. Hierdoor is een verschuiving ontstaan en ligt er een verantwoordelijkheid bij scholen waar het gaat om het tijdig herkennen van kinderen die problemen hebben op het gebied van de taal en/ of de spraak. Tijdens deze interactieve cursus krijgt u handvatten om gerichter en tijdiger taal- en/ of spraakproblemen te herkennen en door te verwijzen.

Cursus deel 1 fonologische vaardigheden, problemen signaleren en kunnen handelen.
Fonologie is de klankleer en een onderdeel van de taalvorm. De taalvorm wordt binnen de logopedie behandeld. De gespecialiseerde logopedist kan problemen op het gebied van spellen en lezen behandelen. Dit gebeurt in overeenstemming met school en de ouders.
Daarnaast kan de logopedist in vroege herkenning van problemen op het gebied van fonemisch bewustzijn een rol spelen, bijvoorbeeld door het geven van een voorschottraining.

Gebaren
Cursus om Nederlands met gebaren te leren toepassen in uw werk/dagelijks leven
‘Sinds het begin van het schooljaar is er een kind op mijn school gekomen en er wordt gevraagd of wij het kind kunnen begeleiden met gebaren. Moet ik daarbij dan nog wel spreken? Moet ik elk woord wat ik uitspreek gebaren? Hoe gaan we dit als team aanpakken?’
Wanneer u zich herkent in één van deze vragen, dan is deze cursus geschikt voor u (en uw team).  Gebaren zijn er ter ondersteuning van de Nederlandse taal en eigenlijk heeft iedereen hier baat bij! Misschien gebruikt u er onbewust al enkele. Door middel van een interactieve cursus gaan we ons verdiepen in de wereld van de gebaren en leert u hoe u gebaren kunt toepassen tijdens uw werkzaamheden op school. U zult echter zien, dat het hier niet bij blijft en voor u het weet, gebaart u thuis stiekem ook.

Meertaligheid
Cursus om te leren omgaan met meertaligheid binnen het onderwijs
Meertaligheid is een steeds bekender begrip in Nederland. Kinderen leren bijvoorbeeld al veel eerder Engels op basisscholen en een kind wat thuis meer talen aangeleerd krijgt is aan de orde van de dag. Wat kunt u hier nu in betekenen als leerkracht of begeleider? Wat zijn punten waar u rekening mee dient te houden in vergelijking met een kind met een ééntalige opvoeding? Wat is normaal als we kijken naar de taalontwikkeling voor een meertalig kind en wanneer zou er extra hulp ingeschakeld moeten worden?
Tijdens de cursus gaan we in op veelvoorkomende problematiek bij meertalige kinderen en hoe men deze problematiek kan signaleren. Door de praktijkgerichte aanpak van deze cursus kunt u het geleerde direct toepassen in de praktijk.

 

Workshop voor logopedisten:

Kinderen en faalangst

Vragen waarop je een antwoord krijgt:
·        Welke vormen van faalangst zijn er?
·        Hoe ontstaat faalangst?
·        Is faalangst onderdeel van gedrag of karakter?
·        Hoe kan ik het faalangstsjabloon inzetten bij kinderen tijdens de logopedische behandeling?
·        Wat levert mij als logopedist de inzet van het faalangstsjabloon op?

Duur: 2,5 uur
Data: Nog te bepalen, kan ook InCompany worden verzorgd
Locatie: Online of op locatie
Kosten: 125,00 p.p. incl. boek “Teken je gesprek over faalangst”

Algemeen:
De cursus levert 3 niet geaccrediteerde punten op voor deskundigheidsbevordering in het kwaliteitsregister.
De factuur moet minimaal een week van tevoren worden voldaan. Bij afmelding i.v.m. ziekte o.i.d. krijg je een tegoedbon, deze is twee jaar geldig.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: info@silderhuislogopedie.nl