Tarieven

De onderstaande tarieven gelden voor de logopedische zorg voor 2023. Jaarlijks worden door de Nederlandse zorg autoriteit (NZA) de tarieven voor Logopedie vastgesteld.

Individuele behandeling 30 minuten € 42,50
Aanwezigheid logopedist, bijvoorbeeld bij overleg 30 minuten € 42,50
Eenmalig specifiek onderzoek (op medische indicatie) € 83,50
Screening directe toegang € 25,95
Verzuimtarief € 38,75
Aan huis toeslag € 25,95
In opdracht verslaglegging aan derden € 87,50
Logopedisch verslag t.b.v. indicatiestelling Cluster 2 €175,00

SILDERHUIS logopedie heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, de logopedie wordt dus altijd volledig vergoed. Let wel vanaf 18 jaar gelden de regels voor het eigen risico.

Kunt u een afspraak niet nakomen, dan dient u dit tenminste 24 uur van te voren door te geven. Doet u dit niet, dan wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Wij werken middels DTL, dat wil zeggen, dat u geen verwijzing nodig heeft om u aan te melden voor de logopedie.

 

Kwaliteit

Al onze logopedisten staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.
Als team hebben we de vrijwillige kwaliteitstoets behaald. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden vanuit onze beroepsvereniging en de zorgverzekeraars.

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd middels de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Daarnaast is per 25 mei 2018 de wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht. Als praktijk hebben wij een privacy policy opgesteld, die u hier kunt vinden.

Klachten

De praktijk is aangesloten bij de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).
Heeft u een klacht over uw logopedist en u komt er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met Ilona Silderhuis (praktijkhouder). Zij zal samen met u en de behandelend logopedist naar oplossingen zoeken. Lukt dat niet, dan kunt u altijd contact opnemen met de klachten en geschillenregeling paramedici  www.logopedie.nl/paginas/openbaar/klachten meer informatie vindt u op www.klachtenloketparamedici.nl.

Meldcode huiselijk geweld

Als een van onze logopedisten in aanraking komt met (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan zijn zij volgens de wet verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld.
Onze praktijk maakt gebruik van de meldcode die door onze beroepsvereniging is opgesteld www.nvlf.nl/paginas/openbaar/vakgebied/wet-en-regelgeving/meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld