Behandellocatie regio Alblasserwaard, hoofdlocatie Hardinxveld-Giessendam:

Aan de Peulenstraat 221 in het centrum van Hardinxveld-Giessendam is er een moderne praktijklocatie. Er zijn twee behandelruimtes en Thea Visser onze secretaresse is hier werkzaam. Gezien de uiteenlopende en complexe problematiek worden veel cliënten aan huis behandeld in de regio, echter dit vindt alleen plaats op medische indicatie van de verwijzer. Werkzaam in de regio Alblasserwaard zijn: Amanda Boer, Daphne van der Aa en Rozemarijn Teunissen.

Behandellocatie Almere:

Er is een behandellocatie op zowel de Olivijn als de Aventurijn te Almere. Aventurijn en Olivijn zijn cluster 3 scholen en werken nauw met elkaar samen. Een cluster 3 school is er voor leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend) en/of lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken).

Er is individuele logopedie die door Gerjanne Spijkerboer en Femke Sweere verzorgd wordt en tevens hebben de scholen een logopedist in dienst, waarmee een goede samenwerking is ontstaan. De logopedist op school verzorgt de communicatie binnen het onderwijs en de ondersteuning die er voor de leerkrachten moet zijn op het gebied van communicatie. Tevens draagt zij zorg voor de verwijzing van de leerlingen. Ouders worden op de hoogte gesteld van de verschillende behandelmogelijkheden in Almere.

Bij de individuele logopedie op school zijn de ouders nauw betrokken.

Meer over deze scholen kunt u vinden op olivijn.almere-speciaal.nl en aventurijn.almere-speciaal.nl.

Behandellocatie Amstelveen:

Er een behandellocatie aan de Logger 217 te Amstelveen. Logopedisten die daar werkzaam zijn, zijn Dieke Benjamin (donderdag, overdag en ‘s avonds), Gerjannne Spijkerboer (dinsdag en vrijdag) en Manon van Blotenburg (maandag en woensdag). Er is veel specialisme en er zijn veel mogelijkheden op het gebied van stem, lezen en/ of spelling, meertaligheid, afasie, etc.

Behandellocatie Blokzijl:

Er is een behandellocatie aan Burgemeester Ten Cateweg 16 te Blokzijl. Ilona Silderhuis verleent in Blokzijl e.o. logopedische zorg. Dit kan ook eventueel in overleg aan huis worden verzorgd.

Behandellocatie IJsselstein:

De praktijk is gevestigd aan de Poortdijk in een verzamelgebouw. Er worden uiteenlopende cliënten gezien, ook aan huis. Eline Rovers verzorgt de logopedie voor kinderen, maar ook voor volwassenen met neurologische problemen. Gabrielle de Moor richt zich op het stemgebied. Er zijn ook een aantal dependances op scholen. Rozemarijn Teunissen werkt bijvoorbeeld op de vrijdag op SBO De wenteltrap.

Behandellocatie Woerden:

De praktijk is gevestigd in het nieuwe multidisciplinaire centrum Iepenhof. Dieke Benjamin en Rozemarijn Teunissen zijn werkzaam op deze locatie. Vanwege het multidisciplinaire karakter zijn de lijnen met andere disciplines en zorgverleners kort, zodat er optimale zorg kan worden geboden aan de cliënt.

Er is tevens een behandellocatie op de basisschool “Jorai” te Zegveld onder de rook van Woerden.

Behandellocatie Montfoort:

Rozemarijn Teunissen en Manon van Blotenburg verzorgen de logopedie op deze behandellocatie. De locatie is onderdeel van het gezondheidscentrum. Naast de reguliere logopedie kunt u ook in de praktijk terecht als het gaat om lees- en/ of spellingproblemen. We zijn erg blij met deze uitbreiding, temeer omdat dit dichtbij onze praktijk in Woerden is.

Behandellocatie Uithoorn:

De praktijk is per augustus 2020 onderdeel van Silderhuis logopedie. Gerjanne Spijkerboer is werkzaam op deze locatie.