Als het gaat over taal kunt u bijvoorbeeld denken logopedische behandeling die zicht richt op het maken van goede zinnen of op nieuwe woorden aanleren. Dit kan gelden voor kinderen die nog volop in het proces van de taalontwikkeling zijn, maar ook voor volwassenen die een CVA (cerebro vasculair accident, dit kan een hersenbloeding zijn) hebben doorgemaakt en hierdoor Afasie hebben. Bij de taal hoort ook het leren lezen en spellen, immers de basis hiervoor ligt in de fonologie. Dit is de klankleer, dat een onderdeel is van taalvorm.

Taal is veelomvattend en we kennen zowel het taalbegrip (wat begrijpt iemand) als de taalproductie (wat kan iemand zelf verwoorden). Meer informatie over kinderen en taalontwikkeling kunt u vinden op de website: www.kindentaal.nl