Als er hiaten zijn binnen de communicatie kan er voor ondersteunende communicatie gekozen worden. Gebaren, PECS (picture exchange communication system), picto’s of een fotocommunicatieboek zijn hier enkele voorbeelden van. Dit kan uitkomst bieden voor zowel kinderen als volwassen. Kinderen die onrustig zijn kunnen baat hebben bij een dagstructuur ondersteund door picto’s. Kinderen die niet of nauwelijks spreken kunnen gebaat zijn bij gebaren of PECS. In het geval van volwassenen kan het zijn dat verbaal communiceren erg moeilijk is geworden of steeds moeilijker wordt door bijvoorbeeld een progressieve ziekte ( bijvoorbeeld MS of ALS) kan een spraakcomputer of fotoboek uitkomst bieden.