Kinderen die zich normaal ontwikkelen beginnen rond het eerste jaar te praten. Een kind dat babygebaren geleerd heeft kan zich al vanaf 8 maanden verduidelijken middels gebaren, waardoor de communicatie met de omgeving vlotter verloopt. Het is ook zo dat de taalontwikkeling vlotter op gang komt. Bij kinderen waarbij een risico bestaat dat de spraak-/ taalontwikkeling vertraagd zou kunnen verlopen, kunnen babygebaren preventief en ter ondersteuning worden ingezet.