Onder meertaligheid verstaan we kinderen die meer dan een taal spreken. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de simultane meertaligheid en de successieve meertaligheid. Bij simultane meertaligheid worden meerdere talen vanaf de geboorte gehoord en gesproken door het kind. We spreken van successieve meertaligheid wanneer het kind later geconfronteerd wordt met een tweede taal naast de moedertaal. Meertaligheid werd vroeger in veel gevallen gezien als een struikelblok om tot goede taalontwikkeling te komen. Recente onderzoeken van de afgelopen jaren laten echter zien dat het een kans kan zijn voor kinderen en de taalontwikkeling niet in de weg hoeft te staan. Er worden echter nog vaak veel verkeerde adviezen gegeven aan ouders en leerkrachten. Juist diagnosticeren bij meertalige kinderen vereist veel kennis van de desbetreffende logopedist, evenals goede adviezen en een afgestemde behandeling.