Alles is communicatie, niet communiceren bestaat dus eigenlijk niet. Communicatie en gedrag zijn nauw met elkaar verbonden. Als praten moeilijk is of moeilijker wordt, dan kan dit ook van invloed zijn op het gedrag. Dit kan leiden tot miscommunicatie en miscommunicatie kan leiden tot gedragsproblemen. Gedragsproblemen hebben vele uitingsvormen of kunnen gaandeweg ontstaan en kunnen zich uiten in motorische of geestelijke onrust. Van belang is om te kijken naar de onderliggende problematiek. Het feitelijke probleem hoeft niet het eerste te zijn wat opvalt. Mocht er sprake zijn van probleemsamenhang voor wat betreft communicatie en gedrag, dan kan ik als praktijkhouder samen met u de afweging maken of het raadzaam is een gedragsdeskundige in te schakelen.

Als ontwikkeling, ontplooiing en/ of opvoeding even niet vanzelfsprekend gaat en u graag advies hierover wilt dan kunt u mij consulteren. Voor volwassenen kan gelden dat ze moeite hebben het dagelijkse functioneren weer op te pakken na ziekte of een trauma. Ze kunnen zich belemmerd voelen om zich te handhaven binnen het dagelijks functioneren of in de communicatie met de directe omgeving.

Als u twijfels of vragen heeft over eerdere onderzoeken, gestelde diagnose of behandeling kunt u bij mijn praktijk terecht voor een second opinion. Deze kan gaan over spraak-/ taalproblemen, gedragsproblemen en/ of geestelijke problemen. Mocht er een hulpvraag betrekking hebben op hierboven genoemde opties, dan kunt u contact opnemen met mij. Ik bespreek met u in een verkennend gesprek uw vraag of vragen. Van daaruit kan er eventueel onderzoek worden verricht of een advies worden gegeven. Een advies kan zijn doorverwijzing naar een andere specialist of bijvoorbeeld in overleg de gedragsdeskundige erbij betrekken. U bepaalt zelf wat u wenst en wat u met het gegeven advies doet. Voor het verkennend gesprek gelden dezelfde tarieven als voor de logopedie, echter deze zijn niet declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.